Historia Koła Terenowego „ŚRÓDMIEŚCIE”

Koło Terenowe „ŚRÓDMIEŚCIE” powstało w dniu 25 października 1957 r. Głównym powodem powołania Koła, było rozbicie jednej warszawskiej organizacji PTTK, przez powołanie nowego Oddziału „Staromiejskiego” na bazie Koła Staromiejskiego w Oddziale Stołecznym. W ten sposób Oddział Stołeczny został bez swojego Koła Terenowego, co zmusiło niejako Zarząd Oddziału do utworzenia przynależnego Koła Terenowego, jako ogniwa skupiającego członków zamieszkujących na znacznym obszarze m. st. Warszawy. Już w roku 1960 podjęto jednak kroki zmierzające do zjednoczenia Oddziałów, co Zarząd Główny PTTK zatwierdził w dniu 19 grudnia 1960 r. W tak ukształtowanym Oddziale działały odtąd dwa Koła Terenowe, których połączenie uznano za niecelowe, bo skupiały razem wówczas ponad 10000 członków. W chwili największego rozwoju, tj. w roku 1978 Koło Terenowe „ŚRÓDMIEŚCIE” liczyło ponad 6000 członków, i było największym w Polsce. Działamy nieprzerwanie w tradycyjnych formach turystyki krajoznawczej, otwartej dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Praca Koła oparta jest na pracy społecznej, wykwalifikowanej kadry programowej PTTK.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pt. 50 lat działalności Koła Terenowego „ŚRÓDMIEŚCIE”

AD