Jak wstąpić do PTTK

Jak zapisać się do PTTK?
W pierwszej kolejności należy się zapoznać ze Statutem PTTK. Następnie należy odnaleźć oddział PTTK, który najbardziej odpowiada Waszym zainteresowaniom turystycznym. Pomóc w tym może spis oddziałów na stronie PTTK – http://oddzialy.pttk.pl. Może być to oddział środowiskowy ( akademicki, przewodnicki, przy danym zakładzie itp. ), bądź terenowy ( w naszym mieście, dzielnicy itp. ). Następnie trzeba udać się do siedziby tego oddziału, aby załatwić formalności. Biuro PTTK Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego mieści się w Warszawie, przy ul. Kopernika 30 pokój 523 ( V piętro ). Jeśli zdecydowani jesteście wstąpić do naszego Koła, celem kontaktu w tej sprawie proszę zapoznać się z aktualną informacją w zakładce „Członkostwo” / ” Składki Członkowskie w PTTK w roku 2021″. Tu podajemy również kontakt telefoniczny do Kol. Juliana Osowskiego: 601162049. Należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, jedno zdjęcie formatu 30×40 mm oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe. Po trwających kilkanaście minut formalnościach polegających na wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wypisaniu przez kolegów z oddziału legitymacji staniecie się członkami Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Legitymacja jest jednocześnie kartą rabatową ( szczegóły na stronie PTTK )

Kto może być członkiem PTTK?
Szczegółowo określa to Statut PTTK.
1.Członkiem zwyczajnym PTTK może być:
  – obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
  – niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  – małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.
2.Młodzież szkolna może być zrzeszana w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK – jednostkach organizacyjnych oddziałów PTTK.
3.Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarząd koła, klubu lub oddziału PTTK.

Do czego będę miał prawo jako członek PTTK?
Prawa członków PTTK reguluje Statut PTTK.
Członek zwyczajny PTTK ma prawo:
  – wybierać i być wybieranym do władz PTTK;
  – zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;
  – brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;
  – nosić odznakę organizacyjną PTTK.
Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty PTTK zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego w sprawie rabatu handlowego PTTK m.in. rabat 20% w bazie noclegowej PTTK, zniżki przy wpisowym na imprezy organizowane przez PTTK. Członkom PTTK z opłaconą składka przysługuje także ubezpieczenie NNW o którym więcej informacji znajduje się na stronie PTTK: https://pttk.pl/menu-turysty-ubezpieczenia.html#.YEN8u2hKiUk

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.

AD