Członkostwo

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność społecznie użyteczną, apolityczną i światopoglądowo neutralną, skupiającym turystów, którzy zrzeszają się w celu uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz swój czas, siły i umiejętność poświęcają pracy społecznej. Ramy działalności Towarzystwa określa statut PTTK https://www.pttk.pl/o-nas/o-nas-statut.html#.YEMvg2hKiUk. Jeśli zapoznaliście się z jego treścią i akceptujecie go, znak że powinniście rozważyć zapisanie się do PTTK i korzystać z praw i przestrzegać obowiązków wynikających z członkostwa. Szczegóły znajdziecie w zakładce „Jak wstąpić do PTTK”.

AD